Funciones de la documentación en comunicación

  • Ejemplo nº 6. Telecinco. Boda de Chelsea Clinton

Se trata de un ejemplo en el que destaca la función calidad, concretamente la de credibilidad, ya que se utiliza documentación y a su vez aumenta la calidad y credibilidad del producto comunicativo.

  • Ejemplo nº 7. USA Today. Interactive: Pope Benedict XVI’s papacy

En este caso, también sería un ejemplo de calidad, ya que el material es tratado con un fin de verificación de lo que se está comunicando.

  • Ejemplo nº  8. Campofrío. El currículum de todos

En el ejemplo de Campofrío destaca la función de creatividad. La documentación aparece como un elemento principal.

  • Ejemplo nº 9. El Periódico. El precio del Tomate

La función es la de rendibilidad, ya que se trata de un artículo periodístico en el que aparecen materiales informativos creados por la empresa de comunicación.

  • Ejemplo nº 10. Mad Men

Se trata de un ejemplo de calidad, el uso de las imágenes son verificadas y creíbles.

  • Ejemplo nº 11. El Objetivo

En este último ejemplo, el documental tiene un carácter de calidad ya que se muestran hechos que son comprobables. El material utilizado se caracteriza porque el contenido se complementa con un soporte de documentación que lo hacen verídico.

Andrea Marín Muñoz

Anuncios

A03

Problemes d’informació

Segona Part

Cas 1 Cas 2
Enunciat

Una estudiant de disseny de moda està fent una col·lecció de roba i necessita cercar les diferents tendències del mercat actual a Europa i als EEUU

Enunciat

Una bloggera de moda ha d’assistir a una Fashion Week i necessita saber quines són les tendències en aquell indret, Londres

Identificació factors condicionants

–  Està en procés d’aprenentatge

–  Català, castellà i anglès

–  Temps parcial

–  Molta informació

Identificació factors condicionants

–  Professional del sector

–  Domina el anglès

–  Informació molt específica

–  Poc temps

Identificació necessitats informació

–  Estudiant de moda

–  Tema relacionat amb moda

–  Diferents tendències: teixits, colors etc.

–  A Europa i als EEUU

Identificació necessitats informació

–  Professional del sector

–  Imatge pública

–  Diferents tendències: teixits, colors etc.

–  A reu del món

Gemma Agulló, Maria Rosés i Andrea Marin

Anàlisi anuncis

6-Telecinco: boda de Chelsea Clinton (Descriure també les imatges que creus que són de documentació):

Les dades de documentació són els vídeos de les declaracions reals de Chelsea Clinton.

Podríem creure que té la característica de qualitat perquè utilitza moltes imatges i vídeos complementaris, però no responen a la complementarietat perquè no tenen res a veure amb la informació principal que es vol donar. Pot haver-hi credibilitat perquè es fa un ús intensiu de documentació i, alhora, verificació perquè ens presenten moltes dades i fonts. Existeix rendibilitat perquè reutilitzen materials informatius, com els vídeos de les declaracions.

 7- USA Today. Interactive Pope Benedict XVI

Aquesta documentació compleix la funció de qualitat. Ja que és molt complerta tota la informació i dades que ens ofereix. És una informació la qual el contingut principal que es el recorregut del Papa, és complementada per diversa documentació com fotografies, articles, fets etc. Que ajuden a comprendre i a fer de suport. Per altre banda la informació que ens presenten se’ns fa creïble ja que fa un ús precís i  intensiu de la documentació sobre el que ens estan informant. Amb dades, l’eix cronològic, notícies i fets registrats etc. I per últim, en quan a factor de qualitat, compleix l’element de verificació ja que com és creïble, per l’ús de fotografies, localitzacions i dades que es poden comprovar. 

Per últim també compleix la funció de rendibilitat, ja que al fer el recorregut i la mirada de tot el pas que ha fet el papa durant tots els anys, amb fets i activitats que s’han produït any rere any, el que han fet és un recull i reutilització de materials informatius que tenien arxivats USA Today, els han seleccionat, ordenat i utilitzat per fer aquest article.

 8- Campofrio. El currículum de todos

Aquest espot publicitari utilitza una historia com a fil conductor amb un protagonista que va narrant una situació amb diferents dades, informació i exemples reals els quals fan que ens sigui un espot amb una funció de qualitat, ja que complementa el missatge principal, que és vendre’t el producte, amb dades, actors coneguts etc. Que suporten el missatge principal. Per tant al veure tanta gent coneguda i que són persones admirables a espanya juntament amb dades que tots coneixem i titulars o noticies certes dona un sentit al argument totalment creïble i verídic.

També compleix una funció de creativitat ja que al fer ús de referents de la cultura del cinema, la televisió i documentació i dades abans de fer el espot per poder crear el guió i el fil conductor etc. Fa que tingui una funció preparatòria i de previsió alhora de produir aquest anunci.

 9- El Periodico. El precio del Tomate

Aquest article compleix dos funcions. La primera és la funció de qualitat ja que complementa la informació entre si. El contingut principal és complementat per dades d’altres anys, percentatges i per declaracions de gent relacionada amb el sector del tomàquet. Per tant tot aquet ús intensiu de documentació augmenta la qualitat i la credibilitat i la verificació.

10- Mad Men

En aquest cas la característica principal és de qualitat. Per una banda aporta complementarietat al tema principal que és el vestuari de les noies a la sèrie Mad Men, i així ho compara amb imatges publicitàries de l’època, a més de donar informació. D’altra banda, fan que sigui creïble, no nomes per la informació sinó perquè presenten les dues imatges contraposades. També podem suposar que hi ha hagut verificació de dades, perquè utilitza imatges reals de companyes publicitàries, i el que explica en el text concorda amb els elements visuals.

No cal oblidar, que presenta rendibilitat, ja que les imatges publicitàries són reals dels anys seixanta.

11- La sexta. El Objetivo

Per una banda és un document amb qualitat. En primer lloc, presenta complementarietat en el tema principal què és l’IVA, el qual complementa amb altres dades. En segon lloc, es dóna credibilitat amb l’ús intensiu de dades que aporten qualitat i credibilitat. Per exemple amb la noia convidada, què és molt important per la documentació. Per últim, verificació ja que comproven les dades comparant l’IVA actual a Espanya amb fa uns anys enrere i també amb altres països de la Unió Europea.

D’altra banda, conté rendibilitat perquè s’utilitza imatges d’altres vídeos on Montoro (ministre d’hisenda) fa declaracions falses sobre l’IVA.

Maria Rosés  i Gemma Agulló

 

 

Digitalitzats

1. Un cas de permanència de la tradició oral és el cas de “cotillejar” o “fer safareig”. Des de sempre els rumors i els “cotilleo” han passat de persona en persona de manera oral i actualment segueix sent així, una persona veu o sent alguna cosa i ho diu a les altres.

2. Titular: Una rutina digital

Segons l’informe de la Sociedad de la informació España 2014, les tendències que es presentaven com a futures s’han consolidat i han produït importants avenços per el nostre dia a dia.

El primer cas és un 98% d’usuaris d’internet són joves d’entre 16 i 22 anys. És un clar exemple del terme de nadius digitals, ja que els usuaris d’entre 16 i 22 anys han nascut als anys 90, on la tecnologia d’internet n’és pròpia, forma part de les seves vides. A més, és possible que aquest alt percentatge entre els joves sigui a causa de l’educació que també en sustenta el seus ús dins les aules, on cada cop més escoles deixen de banda el llibre escrit per donar pas al digital.

 D’altra banda, és un nou medi per comunicar-se més fàcilment i impulsar les relacions. És un senyal més que vivim en una societat que evoluciona constantment. Es pot interpretar com un aspecte negatiu perquè crea una clara frontera entre dues generacions.

El gran creixement de la fibra òptica, fins un 93% d’usuaris consumidors,Els resultats demostren una bona acceptació de la fibra òptica, pel seu creixement a causa del bon rendiment. És possible que la fibra òptica poc a poc vagi convertint-se en la tecnologia d’accés a internet predominant. Així, està passant de ser una alternativa per al nostre futur a ser una eina que forma part del nostre present, perquè les nostres necessitats han canviat, i al fer un major ús de l’internet necessitem una eina que ens permeti navegar més ràpid.

3. Titular: Un futur present

Fins fa uns anys es creia que l’internet no formaria part de la vida de les persones, que seria quelcom passatger. Però a dia d’avui, podem afirmar que tots aquells que creien això, s’equivocaven.

 L’internet millora i facilita la nostra vida diària amb pagines d’informació, augmenta les relacions personals amb el correu electrònic, etc. Tanmateix, crec que en l’actualitat existeix un ús abusiu d’aquesta nova tecnologia i com és de saber, cap extrem és bo. Estem crean una societat totalment digitalitzada, on no som capaços de fer res sense l’ús d’internet i tots els seus dispositius.

Gemma Agulló

Bienvenidos a la era digital

1. Uno de los ejemplos de permanencia de la tradición oral en la actualidad son los refranes y dichos populares, que se transmiten de generación en generación con el fin de expresar un consejo o un principio a través de una frase. Muchas veces los usamos para decir algo que no sabemos expresar con otras palabras y resultan muy efectivos. Por ejemplo: “No hay mal que por bien no venga”.

2. Título del informe: “Los cambios en la comunicación producidos por el fenómeno Internet”.
• La fibra óptica es uno de los datos que aparecen en el vídeo y que ha experimentado un gran crecimiento a lo largo del 2014, ha provocado un 140% de crecimiento interanual respecto al 2013. Cada vez son más los clientes que disponen de fibra óptica en el hogar, ya que genera una mayor satisfacción respecto a los que usan ADSL o banda ancha para navegar por la red.
• Otro de los datos mencionados en el vídeo es la “mensajería instantánea”, uno de los fenómenos que goza un 78% de la población general, según las estadísticas del año 2014 y que ha supuesto un aumento de la comunicación con familiares y amigos. Vivimos en una sociedad en donde todos estamos conectados y gracias a la mensajería instantánea nos facilita nuestra manera de comunicarnos de una forma más sencilla y más rápida que mejora nuestra interacción con los demás.

3. Análisis del vídeo “Information R/evolution”
El vídeo es un recorrido de los cambios que se han producido en la comunicación, desde el correo convencional hasta llegar a nuestros días.
En el se puede ver desde información archivada de manera convencional en papel, hasta llegar a la era digital.
La información digital ha supuesto un gran cambio, una masificación de la comunicación. Cada vez son más los espacios online y los sitios web que se utilizan como fuentes de información que las podemos organizar nosotros mismos.
• Título del vídeo: “Bienvenidos a la era digital”
• Valoración personal: Nosotras creemos que el cambio que ha supuesto Internet a día de hoy nos facilita nuestra manera de vivir y de ver las cosas. De manera instantánea podemos saber lo que está pasando en el mundo y estar más informados. Eso sí, Internet también supone una parte negativa, ya que deberían establecerse ciertos límites para poder tener fuentes de información seguras y fiables y de calidad, debido a que es una cosa en la que cualquier persona puede hacer mal un mal uso de ello.

Andrea Marín Muñoz y Maria Rosés Milà

Distinzione

Hola somos Gemma, Maria y Andrea, estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas en Blanquerna Comunicación.


Queremos iniciarnos en este espacio para poder transmitir a la gente nuestras inspiraciones entorno el mundo de la moda. A la vez, poder mostrar lugares a los que asistimos, como restaurantes o eventos, y así darle a cada lugar un punto de vista personal.

10968952_10206275751041495_1938492781_o